relax-olivie.czRelax Olivie | Zbavte se tuk?

relax-olivie.cz Profile

relax-olivie.cz

Title:Relax Olivie | Zbavte se tuk?

Description:Salón krásy, zdraví a formování postavy, KAVITACE, RADIOFREKVENCE, LYMFODRENá?, MASá?E, ZáBALY.

Keywords:kavitace, lymfodrená?, radiofrekvence, masá?e , masá?, relaxa?ní, infrasauna, liposukce, P?erov, neinvazivní, ?erná, hora, za mlynem, Lipník, P?edmostí

Discover relax-olivie.cz website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

relax-olivie.cz Information

Website / Domain: relax-olivie.cz
Website IP Address: 85.93.165.15
Domain DNS Server: ns.profiwh.com,ns.profiwh.info,ns.profiwh.cz,ns.profiwh.net

relax-olivie.cz Rank

Alexa Rank: 0
OursSite Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

relax-olivie.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue: $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors: 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

relax-olivie.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Sun, 22 Oct 2017 02:55:11 GMT
Server Apache

relax-olivie.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
kavitace 26 1.26%
lymfodrená? 12 0.80%
radiofrekvence 10 0.85%
masá?e 6 0.22%
masá? 14 0.42%
relaxa?ní 3 0.16%
infrasauna 6 0.36%
liposukce 9 0.49%
P?erov 1 0.04%
neinvazivní 4 0.26%
?erná 1 0.03%
hora 1 0.02%
za mlynem 1 0.05%
Lipník 0 0.00%
P?edmostí 0 0.00%

relax-olivie.cz Similar Website

Domain WebSite Title
likemegroup.it Home Page | LikeMeGroup.it
bagnisanfilippo.it Bagni San Filippo
medicalplazamobile.com Medical Plaza Mobile Surveillance
valdelsa.info Val d'Elsa
pbookshop.com Professional Bookshop
orbetello.it Orbetello
alugueldeimpressoras.org Aluguel de Impressoras em S?o Paulo - (11) 3562-0123
elitemarketforce.com Professional Marketing, SEO, Development, and Social Media Services - EliteMarketForce.com
newtecsolucoes.com.br Newtec Solu??es | Consultoria em TI | Aluguel de Impressoras
kumasicatholic.org Catholic Archdiocese of Kumasi - Home
kirishi.ru Кириши.ру :: Новости
madlawonline.com Los Angeles Criminal Immigration Attorney | California Deportation Defense Lawyer | CA Pasadena Ora...
r10laser.com.br Loca??o de Impressora sp | Aluguel de impressora sp
locacaodeimpressora.com.br Loca??o de Impressoras em S?o Paulo - (11) 3562-0123 Sudeste Solu??es
iansrchobbies.com.au Ians RC Hobby Store | Remote Control Discount Store for Drones, Quadcopters,Cars, Planes Radio Rece...
knigovoz.ru Книговоз - заказ книг с доставкой на дом. Время собирать библиотеку. Собрания сочинений. Серии книг...
lux-stroi.ru Строительные материалы | Интернет магазин отделочных и стройматериалов в Москве
locacaodeimpressora.com LOCA??O DE IMPRESSORA | LOCA??O DE IMPRESSORAS | ALUGUEL DE IMPRESSORAS - Alfadesk 11 2325-4024

relax-olivie.cz Traffic Sources Chart

relax-olivie.cz Alexa Rank History Chart

relax-olivie.cz aleax

relax-olivie.cz Html To Plain Text

Relax Olivie | Zbavte se tuk? úVOD KAVITACE RADIOFREKVENCE LYMFODRENá? MASá?E GALVANIC BODY SPA INFRASAUNA CENíK KONTAKT V dne?ní uspěchané době je d?le?ité si chvilku vydechnout. A právě proto je tu pro Vás ná? salón krásy, formování postavy a relaxace. Poskytujeme slu?by na vysoce profesionální úrovni a klademe d?raz na individuální p?ístup k zákazník?m. Jeliko? ka?dy je jedine?ny a proto je d?le?ité navrhnout to nejlep?í pro konkrétní osobu. V na?em salónu je mo?né vyu?ít několika slu?eb: KAVITACE(ultrazvukové hubnutí) RADIOFREKVENCE (ultrazvukovy lifting) RELAXA?Ní MASá?E GALVANICKá ?EHLI?KA na tělo INFRASAUNA Neváhejte nás kontaktovat na na?em telefonním ?ísle: +420 777 20 63 63 Pro? zvolit ná? salon? Profesionální a individuální p?ístup k zákazníkovi Mo?nost zakoupení vyhodnych balí?k? a permanentek Velké parkovi?tě u salonu Prodej dárkovych poukázek KAVITACE nechirurgická liposukce Principem o?et?ení je rozbití membrány tukovych buněk ultrazvukem. Obsah buněk se uvolní, dostane se do mezibuně?ného prostoru a následně je pomocí lymfodrená?e p?irozeně vyplavován lymfatickymi a mo?ovymi cesty ven z těla. Kavitací se o?et?uje b?icho, boky, stehna, hy?dě a p?edloktí. Formuje tělo bez anestezie, jizev a rekonvalescence. Povrch poko?ky po zákroku z?stává beze změn, zákrok nezp?sobuje bolest, tak?e klient se m??e hned po zákroku vrátit ke svym bě?nym denním aktivitám. Miminálně dva dny p?edem a v den o?et?ení a několik dní po něm je nutné vypít min. 2 litry vody denně. Jedná se o d?le?itou podmínku, aby mohlo docházet k vylu?ování rozbitych tukovych buněk z těla. Pro? se lidé rozhodují pro kavitaci ? Nejsou spokojeni se svojí postavou - asi ka?dy máme na těle místo, které ne a ne zhubnout - pro někoho je to vnit?ní strana stehen, pro druhého boky nebo podbradek. Chtějí vy?e?it problémy s celulitidou. Je?tě ú?inněj?í je v?ak na tuto problematiku radiofrekvence. Pot?ebují ihned zhubnout, nemohou si dovolit ?ekat tydny na vysledky (here?ky, modelky, zpěva?ky, sportovci, nebo lidé, kte?í pot?ebují urychleně zhubnout do ?at? - nap?. maturantky, nevěsty). Chtějí napravit nedostatky vzniklé ztloustnutím po chirurgické liposukci. ? Kavitace je bezpe?ná - organismus zdravého ?lověka se vypo?ádá s uvolněnym tukem naprosto p?irozenym zp?sobem ? Kavitace je neinvazivní, tudí? bezbolestná ? partie, na kterych byla prováděna kavitace mají ni??í potenciál k znovunabírání tukové hmoty a zpětné tvorbě celulitidy ? Kavitace je ?asově nenáro?ná ? Kavitace má minimum kontraindikací KAVITACE nechirurgická liposukce Principem o?et?ení je rozbití membrány tukovych buněk ultrazvukem. Obsah buněk se uvolní, dostane se do mezibuně?ného prostoru a následně je pomocí lymfodrená?e p?irozeně vyplavován lymfatickymi a mo?ovymi cesty ven z těla. Kavitací se o?et?uje b?icho, boky, stehna, hy?dě a p?edloktí. Formuje tělo bez anestezie, jizev a rekonvalescence. Povrch poko?ky po zákroku z?stává beze změn, zákrok nezp?sobuje bolest, tak?e klient se m??e hned po zákroku vrátit ke svym bě?nym denním aktivitám. Miminálně dva dny p?edem a v den o?et?ení a několik dní po něm je nutné vypít min. 2 litry vody denně. Jedná se o d?le?itou podmínku, aby mohlo docházet k vylu?ování rozbitych tukovych buněk z těla. Vyhody kavitace Bezbolestná metoda Témě? ?ádná rizika Pravidelny tvar o?et?ované partie (velmi podstatné, u klasické liposukce tomu tak velmi ?asto není) Rychly ú?inek do (60 minut) Moderní metoda bez operace ? Kavitace je bezpe?ná - organismus zdravého ?lověka se vypo?ádá s uvolněnym tukem naprosto p?irozenym zp?sobem ? Kavitace je neinvazivní, tudí? bezbolestná ? partie, na kterych byla prováděna kavitace mají ni??í potenciál k znovunabírání tukové hmoty a zpětné tvorbě celulitidy ? Kavitace je ?asově nenáro?ná ? Kavitace má minimum kontraindikací KAVITACE nechirurgická liposukce Principem o?et?ení je rozbití membrány tukovych buněk ultrazvukem. Obsah buněk se uvolní, dostane se do mezibuně?ného prostoru a následně je pomocí lymfodrená?e p?irozeně vyplavován lymfatickymi a mo?ovymi cesty ven z těla. Kavitací se o?et?uje b?icho, boky, stehna, hy?dě a p?edloktí. Formuje tělo bez anestezie, jizev a rekonvalescence. Povrch poko?ky po zákroku z?stává beze změn, zákrok nezp?sobuje bolest, tak?e klient se m??e hned po zákroku vrátit ke svym bě?nym denním aktivitám. Miminálně dva dny p?edem a v den o?et?ení a několik dní po něm je nutné vypít min. 2 litry vody denně. Jedná se o d?le?itou podmínku, aby mohlo docházet k vylu?ování rozbitych tukovych buněk z těla. Bezbolestná liposukce je ozna?ována liposukce 3. generace. Oproti klasické liposukci, kdy se jedná o operativní zákrok, ultrazvuková liposukce je naopak neinvazivní metoda. Tukové buňky jsou zni?eny p?sobením nízkofrekven?ního ultrazvuku. Vyu?ívá se ultrazvukové hlavice pro zah?átí tukovych buněk a následného vyplavení tuku z tukové buňky skrze její membránu a to do hloubky cca 1,5 cm (některé p?ístroje a? do hloubky 2cm). Na rozdíl od klasické operativní liposukce se tuk odbourává tělesnym metabolizmem a není vysáván p?ímo p?i liposukci. Zmen?ení obvodu o?et?ované ?ásti těla byvá zpravidla 1-6 (někdy a? 14) cm. úbytek tuku velmi závisí na postavě, metabolizmu a struktu?e tukovych buněk o?et?ované partie. Pro dosa?ení optimálních vysledk? je vhodné kombinovat o?et?ení právě s aktivací lymfatického systému a lymfodrená?í, tak aby tuky byly z o?et?enych oblastí dob?e odplavovány a dostavil se tak po?adovany vysledek. Jak se kavitace provádí a co je t?eba vědět? Několik dní p?ed aplikací doporu?ujeme zvy?it pitny re?im. P?i aplikaci je pou?it kontaktní gel. Aplikace trvá 20-60 minut podle velikosti partie a po?tu partií. Typicky se za jedno sezení zmen?í obvod o 2-6 cm, dle partie a individuálních. Pro zvy?ení ú?inku je d?le?ité aplikaci po 10-14 dnech opakovat. O?et?ení je bezbolestné, pouze v některych okam?icích m??e klient cítit mírné ?típnutí. P?i aplikaci klient sly?í pískání v u?ích. Po kavita?ní aplikaci je t?eba aplikovat minimálně 30 minut lymfadrená?e, která pomáhá z těla odvést uvolněné tukové buňky. Opět je vhodné dodr?ovat pitny re?im, minimálně 2-3l vody denně. KAVITACE nechirurgická liposukce Principem o?et?ení je rozbití membrány tukovych buněk ultrazvukem. Obsah buněk se uvolní, dostane se do mezibuně?ného prostoru a následně je pomocí lymfodrená?e p?irozeně vyplavován lymfatickymi a mo?ovymi cesty ven z těla. Kavitací se o?et?uje b?icho, boky, stehna, hy?dě a p?edloktí. Formuje tělo bez anestezie, jizev a rekonvalescence. Povrch poko?ky po zákroku z?stává beze změn, zákrok nezp?sobuje bolest, tak?e klient se m??e hned po zákroku vrátit ke svym bě?nym denním aktivitám. Miminálně dva dny p?edem a v den o?et?ení a několik dní po něm je nutné vypít min. 2 litry vody denně. Jedná se o d?le?itou podmínku, aby mohlo docházet k vylu?ování rozbitych tukovych buněk z těla. Kontraindikace Menstruace (v den kavitace) Osoby se srde?ními chorobami, po transplantacích a s bypassem Záněty ?i infek?ní onemocnění v místě aplikace Cévní poruchy a ateroskleróza Vysoky cholesterol Tromboflebitida Osoby u?ívající léky proti srá?livosti krve Těhotenství Osoby s kovovymi implantáty v těle Velmi vá?ná jaterní a ledvinová onemocnění Mezi jednotlivymi o?et?eními je vhodné za?adit pauzu 7-14 dní Mezi o?et?ením stejné partie je vhodné po?kat 10 dní Jinou partii je mo?né kavitovat ji? po 7 dnech RADIOFREKVENCE lifting tvá?e, krku a těla Velmi efektivní a neinvazivní metoda, která si nevy?aduje ?ádné opera?ní zákroky, bolestivé injekce a dlouhodobou rekonvalescenci. Podstatou této metody je, ?e pomocí rádiofrekven?ních vln se aktivuje metabolismus tukové vrstvy. V hloubce poko?ky stimuluje existující kolagen a podporuje jeho novotvorbu. Radiofrekvencí dosáhneme lifting tvá?e, krku a těla bez skalpelu. Aplikace této metody je rychlá, bezbolestná, pro klienta/ku komfortní a vysledek je dlouhodoby. ? Obli?ej - liftingovy efekt bez anestezie nahrazuje o?et?ení botoxem (odstraňuje vrásky a tmávé kruhy/vá?ky pod o?ima, celkové omlazení pleti, odstranění jizev a jinych nedostatk? na tvá?i, podporuje zjemnění poko?ky, stimuluje svalové vlákna). ? Tělo - rozpou?tí tukovou vrstvu odstraňuje celilitidu ? Je metoda, p?i nich? se vyu?ívá radiovych vln k liftingu k??e, obli?eje, krku, dekoltu, povislá brada, redukce tukové tkáně v obli?eji Vyu?ití radiofrekvence: Obli?ej - liftingovy efekt bez anestezie Nahrazuje o?et?ení botoxem Tělo - rozpou?tí tukovou vrstvu odstraňuje celilitidu Pomocí radiofrekven?ních vln lze odbourat i celulitidu, p?ebyte?ny tuk Je metoda, p?i nich? se vyu?ívá radiovych vln k liftingu k??e, obli?eje, krku, dekoltu, povislá brada, redukce tukové tkáně v obli?eji Kontraindikace radiofrekvence: těhotenství a laktace vá?ná srde?ní onemocnění kovové implantáty v těle viz. kontraindikace Kavitace LYMFODRENá? lymfatická masá? Umo?ňuje p?íjemnou a efektivní p?ístrojovou lymfodrená? pomocí tlakovych vln. Je to velmi efektivní zp?sob k postupnému odvodu nadbyte?nych tekutin v krevních a lymfatickych cévách a zplodin látkové vyměny. Odstraňování odpadních a toxickych látek napomáhá regeneraci a detoxikaci organismu. M??e se provádět po celém těle, nej?astěji se v?ak zamě?uje na dolní kon?etiny. P?ístrojové lymfatické masá?e velice efektivně zbavují v?ech otok?, úspě?ně bojují s k?e?ovymi ?ílami, odvodňují a zastavují patologické ukládání tuk?. ? odstraňují úspě?ně celulitidu ? vyhlazují, ze?tíhlují a zpevňují obvod stehen, b?icha, zade?ku i bok? ? modelují postavu mírní otoky a syndrom tě?kych nohou ? osvě?ují unavené nohy, pro sedavě zaměstnané i ty, kte?í cely den stojí, prevence vzniku k?e?ovych ?il ? detoxikují organismus, zlep?ují tok krve a lymfy, prokrvují a regenerují poko?ku, sekundárně zlep?ují imunitu ? migrény, bolesti hlavy a jejich prevence ? poruchy látkové vyměny v kloubech-artróza,dna ? bolesti těla po sportovních vykonech RELAXA?Ní MASá?E Masá? celkově uvolňuje, odstraňuje stres, regeneruje svaly, omlazuje poko?ku a odstraňuje bolesti. Ze zdravotního hlediska urychluje masá?, vlivem podpory lymfatického systému a zlep?ení krevního oběhu, látkovou vyměnu a napomáhá tak rychlej?í regeneraci po úrazech nebo p?i namo?ení sval?. Masá?e jsou vyu?ívány jako prost?edek k celkové fyzické a du?evní relaxaci. Kdy na masá? nem??ete: P?i akutním onemocnění Těhotenství Záněty kloub? Do 2 hodin po jídle K?e?ové ?íly Zábaly proti celulitidě Pro?i??ovací metoda spo?ívající v zábalech prováděnych krémem nebo olejem se sko?icovou silicí. Metoda je osvěd?ená p?i tvarování postavy, odbourávání celulitidy a podko?ního tuku. Krémy poko?ku proh?ejí, podpo?í krevní oběh a proudění lymfy, tím odplavují ?kodliviny z těla vzniklé látkovou vyměnou. Díky manuální masá?i posti?ené ?asti těla, dochází k prokrvení a proh?átí tkáně, zlep?ení odtoku lymfy, ?áste?né odplavení vody i tuk? v danych partiích a také vypnutí k??e. ?EHLI?KA NA TěLO - GALVANIC BODY SPA - prost?edek proti stárnutí Zpevňuje povislé pa?e, b?icho, hy?dě, stehna Vyhlazuje a redukuje celulitidu Odbourává tukové buňky Vyrovnává dolí?ky v k??i Zlep?uje buně?nou obnovu, omlazuje Stimuluje, hydratuje a osvě?uje poko?ku ?ehli?ka vyu?ívá pulsujícího galvanického proudu, ktery zlep?uje tok lymfy a prokrvení a doká?e zapracovat speciální ze?tíhlují gel hluboko do poko?ky. O?et?ení ?ehli?kou je p?íjemné, bezbolestné a vysledky jsou ?asto viditelné ji? po prvním o?et?ení! INFRASAUNNA Zlep?uje prokrvení k??e a zbavuje ji ne?istot, k??e se stává pevněj?í, zvy?ení tělesné teploty vede k usmrcení bakterií a vir?, stimuluje imunitní systém, lé?í akné, ucpané póry, suchy ekzém, kop?ivku, lupénku (po?kození k??e, od?eniny a po?ezání) otev?ené rány se lépe hojí, kladně ovlivňuje proces odstraňování celulitidy a hubnutí, detoxikace organismu, zlep?ení mentálního zdraví, sní?ení bolesti a zvy?ení dlouhověkosti. Pravidelné pou?ívání infrasaun pozitivně ovlivňuje lidské zdraví. Saunování sni?uje bolest, omezuje ztuhlost kloub?, zvy?uje prokrvení a p?sobí protizánětlivě. V neposlední ?adě navozuje psychickou pohodu, sni?uje svalovy spasmus a posiluje kardiovasklulární kondici. Infrasaunu je mo?né pou?ívat i v p?ípadech, kde zdravotní stav nedovoluje pou?ití klasické sauny. Samotné saunování navozuje p?íjemny pocit pohody, uvolnění a relaxace. Infrasauny jsou natolik bezpe?né, ?e se jejich technologie pou?ívá i v dětskych inkubátorech. Pro? infrasauna? Zvy?uje rozta?nost kolagenovych tkání – tento efekt je velmi hodnotny p?i práci s klouby, ?lachami a tkáněmi, které byly jakymkoli zp?sobem po?kozeny. P?ímo sni?uje kloubní tuhost. Sni?uje svalovy spasmus. Poskytuje sní?ení bolesti. Zvy?uje pr?tok krve – toto zvy?ení je podobné tomu, jaké za?íváme p?i cvi?ení. Pomáhá p?i rozkládání zanětlivych infiltrát?, edém? a vypotk? – pomáhá zastavit záněty, sni?uje bolest a urychluje hojení. ú?inky na imunitní systém – zvy?ení tělesné teploty vede k usmrcení bakterií a vir?. Hlavně v po?áte?ním stadiu onemocnění, kdy je?tě není choroba plně rozvinuta, se doporu?uje v?asné proh?ívání k likvidaci infekce. Jsou-li ji? choroby plně rozvinuty, proh?ívání se nedoporu?uje, hrozí riziko zásahu do termoregula?ních tělesnych mechanism?. Spalování kalorií a kontrola nadváhy. Eliminace toxickych látek z těla – teplo zp?sobuje vylu?ování toxin? z buněk pomocí potu. Zvy?uje hladinu r?stového hormonu – toto zlep?uje kvalitu lidskych tkání v?etně sval?. Prokrvení k??e – z d?vodu hlubokého ?i?tění ne?istot, nechává k??i měkkou a hebkou, zlep?uje její elasticitu, akné, ekzémy, popáleniny a po?kození k??e. Proh?ívání infrakabiny urychluje jakykoli program proti celulitidě. Pomáhá k odstraňování stresu za p?íjemné teploty. Kontraindikace pokud jste nemocní, konzultujte pou?ití infrasauny se svym léka?em. pokud pou?íváte jakékoli léky, konzultujte s léka?em mo?nou interakci léku s infra?ervenym zá?ením. nedoporu?uje se zvy?ení teploty tělového jádra u lidí s lé?bou adrenalinem, systémovym lupus erytematosus a anebo skleróze multiplex. teplo se nemá pou?ívat 48 hod po akutním po?kození kloubního pouzdra, anebo do té doby, ne? dojde k redukci teploty a otoku kloubu. Pokud jsou otoky kloub? chronického charakteru, lé?ba jakymkoli zvy?ováním teploty nemusí reagovat právě nejlépe. intenzivní proh?átí je striktně kontraindikováno p?i infekcích jakéhokoli charakteru. pou?ívání infrakabiny je kontraindikováno u těhotnych a pravděpodobně těhotnych ?en. kovovy materiál, umělé klouby, kosti a jakékoli jiné chirurgické implantáty obecně odrá?ejí infra-?ervené paprsky, a proto nejsou tímto systémem zah?ívány. Nicméně se doporu?uje konzultace s léka?em p?ed za?átkem pou?ívání infrakabiny. Samoz?ejmě, pokud by se vyskytly bolesti kdeko-li blízko implantátu, okam?itě p?eru?te pou?ívání. silikonové implantáty anebo silikonové protézy (nosu, u?í) absorbují infra?ervené zá?ení. p?esto?e silikon taje p?i 200 oC a nemělo by to mít na jeho funkci ?ádny efekt, je d?le?ité konzultovat pou-?ití infrakabiny s léka?em. zah?ívání bederní oblasti u ?en v menstrua?ním cyklu m??e do?asně zvy?it jejich krvácení. Pokud si je ?ena tohoto efektu vědoma, m??e tuto dobu bez vysazení sauny p?e?kat. Nebo po ?as cyklu infrakabinu vynechat. ?lověk s hemofilií, anebo jinou predispozicí ke krvácivosti nesmí pou?ívat ITS, respektive jakéko-li jiné tepelné procedury zvy?ující vasodilataci jejich cévního systému. nepokou?ejte se o osobní lé?bu jakéhokoli onemocnění pomocí infrakabiny bez konzultace se svym léka?em. CENíK KAVITACE Kavitace (30 min.) 900,- 500 K? Vyhodny balí?ek KAVITACE I. (30 min. kavitace + 45 min. lymfodrená? + zábal) 1100,- 799 K? Vyhodny balí?ek KAVITACE II. (30 min. kavitace + 30 min. lymfodrená?) 1000,- 699 K? PERMANENTKA (5 o?et?ení + lymfodrená?) 4500,- 3000 K? Lymfodrená? (40 min.) 180,- 140 K? RADIOFREKVENCE Radiofrekvence (10 min.) 200,- 150 K? Radiofrekvence (20 min.) 400,- 300 K? Radiofrekvence (30 min.) 600,- 500 K? PERMANENTKA (5 o?et?ení) 3000,- 2000 K? GALVANICKá ?EHLI?KA Galvanická ?ehli?ka (1 o?et?ení) 450 K? Permanentka na galvanickou ?ehli?ku 5+1 (6 o?et?ení) 2250 K? Z hygienickych d?vod? je mo?nost si u nás zakoupit jednorázové kalhoty na p?ístrojovou lymfatickou masá?. Cena kalhot: 30,-K? INFRASAUNA Proh?ívací (20 min) Ak?ní cena 80 K? Potící (45 min) Ak?ní cena 120 K? Bali?ek I. Infrasauna (20 min.) + masá? ?íje (cca 10 min.) 150 K? Bali?ek II. Infrasauna (45 min.) + masá? ?íje (cca 10 min.) 190 K? RELAXA?Ní MASá?E Záda (cca 20 min.) 160 K? ?íje (cca 10 min.) 80 K? Záda + ?íje (cca 30-40 min.) 220 K? Dolní kon?etiny (cca 20-30 min.) 180 K? Dolní kon?etiny + záda (cca 40 min.) 300 K? Horní kon?etiny (cca 25-30 min.) 120 K? Celé tělo (cca 60-80 min) 350 K? KONTAKT komplex ?erná Hora Za Mlynem 2 750 02 P?erov telefon: +420 777 20 63 63 NAPI?TE NáM máte-li jakykoliv dotaz zpráva

relax-olivie.cz Whois

% (c) 2006-2016 CZ.NIC, z.s.p.o. % % Intended use of supplied data and information % % Data contained in the domain name register, as well as information % supplied through public information services of CZ.NIC association, % are appointed only for purposes connected with Internet network % administration and operation, or for the purpose of legal or other % similar proceedings, in process as regards a matter connected % particularly with holding and using a concrete domain name. % % Full text available at: % http://www.nic.cz/page/306/intended-use-of-supplied-data-and-information/ % % See also a search service at http://www.nic.cz/whois/ % % % Whoisd Server Version: 3.10.0 % Timestamp: Sun Jun 05 13:42:27 2016 domain: relax-olivie.cz registrant: PROFIWH-JAKUB-ADAMEK admin-c: VRBICKY_TOMAS nsset: NSS:PROFIWH registrar: REG-WINSOFT registered: 28.02.2012 08:34:54 changed: 23.01.2014 15:38:14 expire: 28.02.2017 contact: PROFIWH-JAKUB-ADAMEK org: Jakub Adamek name: Jakub Adamek address: 17.listopadu 12 address: Prerov address: 75002 address: CZ e-mail: relaxolivieⓜseznam.cz registrar: REG-WINSOFT created: 23.01.2014 15:37:26 contact: VRBICKY_TOMAS name: Vrbicky Tomas address: Jecna address: 37 address: Prostejov address: 79604 address: Prostejov address: CZ phone: +420.775997799 e-mail: domenyⓜprofiwh.eu registrar: REG-WINSOFT created: 10.08.2001 22:13:00 changed: 26.08.2013 20:20:30 nsset: NSS:PROFIWH nserver: ns.profiwh.info nserver: ns.profiwh.net nserver: ns.profiwh.cz (31.31.75.42, 2a02:2b88:2:1::39c2:1) nserver: ns.profiwh.com tech-c: SB:PROFIWH registrar: REG-WINSOFT created: 28.02.2008 16:38:20 changed: 31.03.2015 23:44:12 contact: SB:PROFIWH org: WinSoft Company s.r.o. name: WinSoft Company s.r.o. address: 8. května 449/6 address: Olomouc address: 772 00 address: CZ e-mail: domenyⓜprofiwh.com registrar: REG-WINSOFT created: 09.05.2005 15:55:00 changed: 19.01.2006 12:35:0